Partnership Up met ADRIBA VU

ADRIBA_logo_certified_schaduw_rgb-1

ADRIBA maakt wetenschappelijke inzichten geschikt voor het bedrijfsleven en vraagt aandacht voor een andere manier van managen en sturen op gedrag. Daarin vinden Up in business en ADRIBA VU elkaar.

Partnership Up met ADRIBA VU

06 juli 2016

Up heeft een overtuiging als het gaat om leiderschap en verandermanagement: alles staat of valt met een heldere en concrete salesstrategie. Die vertalen we door naar duidelijke business doelen. Ook gedrag speelt een belangrijke rol in het succes. Het heeft een voorspellende waarde: hetzelfde gedrag levert steeds hetzelfde op. Hier heb ik een wetenschappelijk onderbouwde methodiek bij gezocht. Zo kwam ik in aanraking met ADRIBA VU en volgde de opleiding Organizational Behavior Management (OBM) aan de VU. De verdediging van de diverse cases leverde Up een partnership op: ADRIBA VU en Up in business blijven samen optrekken.

Gedeelde overtuiging

Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) is een platform voor de wetenschappelijke verdieping, verbreding en verspreiding van de gedragsanalyse en Organizational Behavior Management (OBM), de wetenschap van gedragsverandering in organisaties. ADRIBA maakt wetenschappelijke inzichten geschikt voor het bedrijfsleven en vraagt aandacht voor een andere manier van managen en sturen op gedrag dan we nu vaak in de praktijk zien.

Daarin vinden Up en ADRIBA VU elkaar. Gedrag wordt voor zo’n 80% bepaald door wat er met je gebeurt als je op een bepaalde manier handelt. Mensen blijven het liefst doen wat ze doen, zeker als dat gedrag hen meer voor- dan nadelen oplevert. Hoe directer en zekerder het goede gevoel, hoe beter de prestaties. Managers kiezen vaak voor het opleggen van een norm. Maar dat heeft weinig effect op het gedrag en daarmee op de prestaties. Aanpassing van leiderschap zorgt voor verandering in gedrag en levert een duurzaam resultaat op.

Wetenschap van succes

Organizational Behavior Management (OBM) is dé praktische wetenschappelijke methodiek die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Het is een methode om het beste uit mensen te halen, waardoor zowel werkplezier als werkprestaties zullen toenemen. Je hoeft namelijk als organisatie niet ziek te zijn om beter te worden! Zowel Up in business als ADRIBA VU sluiten zich graag aan bij de filosofie van continu verbeteren. Hun aanpak is fundamenteel en daardoor heel breed toe te passen in diverse branches en segmenten.

20 tot 40% groei in rendement

Up heeft afgelopen jaar een groei in rendement van 20 tot 40% bewezen in diverse branches en segmenten. Van bouwgerelateerde bedrijven tot consultancy organisaties.

De bedrijfskunde en de gedragsanalyse blijven in ontwikkeling. Vanuit de praktijk groeit de vraag naar theorieën en methodieken die aantoonbaar prestaties verhogen, veranderingsprocessen versnellen en ‘value for money’ leveren. Een mooie uitdaging die ADRIBA VU en Up in business vanaf nu samen aangaan.