De regels van Social Selling

Als bedrijf moet je kracht uitoefenen op uiteenlopende ervaringen van de klant in een koopproces dat steeds digitaler wordt. Het is van belang dat je weet hoe en wat de klant denkt over jouw bedrijf en wat hij of zij weet over jouw oplossingen. Social selling kan je daarbij helpen.

Social selling is een constant onderdeel van de totale verkoopbenadering en een gewenste aanvulling op andere communicatietools. Met social selling wordt de focus gelegd op het winnen van informatie. Op deze manier is het de bedoeling dat het inzicht in prospecten en klanten wordt vergroot om daarmee de relatie te versterken. Dit allemaal met een doel: de omzet vergroten op een efficiënte en effectieve manier.

Naast de tips die we vorige week hebben gedeeld, moeten er ook regels worden gehanteerd om social selling zo goed mogelijk te kunnen benutten.

Samenwerking

Het internet en sociale media veranderen de manier waarop klanten kopen en de wijze waarop marketing en sales met elkaar omgaan. Betrek marketing bij sales en sales bij marketing. Maak van social selling een gezamenlijk project. Dit om zo veel en zo vaak mogelijk op de radar te blijven van mogelijk leads.

Propositie

Het helder verwoorden van de boodschap en de waarde propositie kan soms nog wel een probleem zijn voor marketeers. Bij social selling is een duidelijke en heldere boodschap een absolute must van succes. Zo’n heldere boodschap ontwikkel je op basis van een duidelijke waarde propositie.

Segmentatie

Tegenwoordig vertonen klanten divers gedrag, zowel online als offline. Daarom voldoet het demografische segmenteren niet meer. Maak gebruik van gedrags- en psychologische segmentatie. Segmentatie op basis van online gedrag draagt bij aan grotere effectiviteit.

Eén-op-één-communicatie

Klanten schermen zich vaak af van de grote hoeveelheden informatie die ze online en offline toegestuurd krijgen. Ze nemen alleen op wat daadwerkelijk toepasselijk voor hen is. Massacommunicatie werkt dus steeds minder. Maak daarom gebruik van één-op-één-communicatie. Naast marketing, heeft ook sales enorme baat bij social selling en de één-op-één-communicatie.

Omnichannel

Ondanks dat je meer focust op één-op-één-communicatie is het van belang gebruik te maken van een omnichannel. Het gaat er hierbij niet om verschillende kanalen te gebruiken, maar om bewust te kiezen voor een bepaald kanaal. Voor een sterke boodschap, die daadwerkelijk aankomt, is consistentie nodig en zullen verschillende kanalen, zowel online als offline, elkaar moeten versterken.

De kracht

Social selling, mits gezamenlijk door marketing en sales ontwikkeld en uitgevoerd, is een uitstekende manier om hogere engagement en interactie met prospecten en klanten te bereiken.

Bronnen

Beeckestijn Business School. (2016). Social Selling: In zes stappen naar effectievere sales.

Nuhaan, L. (2016, December 13). Account Based Marketing en Social Selling: leer marketing en sales dezelfde taal spreken. Opgehaald van Vakmedianet: http://contentmarketing.vakmedianet.nl/inspiratie/account-based-marketing-en-social-selling-leer-marketing-en-sales-taal-spreken-1657/

Nuhaan, L., & Hylkema, R. (2016, December 6). Social selling: 6 spelregels voor marketing & sales . Opgehaald van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2016/12/09/social-selling-6-spelregels-voor-marketing-sales/