Email in NL

Emailmarketing is een belangrijk onderdeel van de marketing van jouw organisatie. Het is belangrijk dat als je het doet, je het goed doet. Hoe? Dat hebben we in een eerder artikel al beschreven. Daarnaast is het belangrijk dat je bewust bent van een aantal zaken als je je bezig houdt met emailmarketing. Zo kwamen wij het ‘Nationaal Email Onderzoek 2016’ (door Blinker en CG Selecties) tegen. Als je de cijfers in dit onderzoek tegen elkaar afzet vallen een aantal zaken op.

Inschrijven of uitschrijven

85% Van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar ingeschreven op een of meer email nieuwsbrieven. Dat is een heel mooi cijfer. De meeste inschrijvingen liggen tussen de 1-5 nieuwsbrieven (Afb. 1).

Afb. ? Op hoeveel nieuwe e-mail nieuwsbrieven bent u de afgelopen 12 maanden ingeschreven?

Afb. 1 Op hoeveel nieuwe e-mail nieuwsbrieven bent u de afgelopen 12 maanden ingeschreven?

Maar, als je dan kijkt naar hoeveel er op email nieuwsbrieven uitgeschreven wordt is dat best hoog: 71% heeft zich het afgelopen jaar weer uitgeschreven op email nieuwsbrieven. 41% Schrijft zich weer uit voor 1-5 nieuwsbrieven (Afb. 2) Er wordt dus weliswaar veel ingeschreven, maar ook heel erg veel uitgeschreven. Gelukkig wordt er in dit onderzoek ook gevraagd naar de reden voor uitschrijving.

Afb. ? Voor hoeveel e-mail nieuwsbrieven heeft u zich het afgelopen jaar uitgeschreven?

Afb. 2 Voor hoeveel e-mail nieuwsbrieven heeft u zich het afgelopen jaar uitgeschreven?

Hoe zit dat met al die uitschrijvingen?

‘De frequentie is te hoog’ 50% en ‘onderwerp niet interessant genoeg’ 49% zijn de belangrijkste redenen voor uitschrijving (Afb. 3). Hier gaat er dus toch nog iets fout in de email marketing. Te hoge frequentie en niet interessant genoeg zijn twee redenen die hand in hand gaan. Je komt vaker voorbij dan je relevant kunt zijn. Dat moet je nooit willen. Een goede strategie en kennis van je doelgroep zou dit moeten voorkomen.

Afb. ? Waarom schrijft u zich uit voor e-mail nieuwsbrieven?

Afb. 3 Waarom schrijft u zich uit voor e-mail nieuwsbrieven?

Uitschrijven op een email kan op verschillende manieren. De manier die je het liefste wilt als organisatie is dat mensen zich uitschrijven via de link in je email. Alle andere manieren zijn gevaarlijk voor je ‘ISP reputatie’.  Als je te vaak naar de prullenbak, of erger nog naar de spam: ‘dit is ongewenste email’-knop, wordt gestuurd. Dan gaan email providers jouw mails herkennen als mails die direct naar de spambox kunnen. Dat wil je nooit. Toch is aan de cijfers te zien dat naast de ‘uitschrijven’ link in de nieuwsbrieven, nog vaak de prullenbak en de spamknop gebruikt wordt (Afb. 4).

Afb. ? Wat doet u met e-mails die ongewenst zijn?

Afb. 4 Wat doet u met e-mails die ongewenst zijn?

Email en aankopen doen

Een opvallend cijfer en positieve ontwikkeling voor vooral retailers is de groei in aanschaf vanuit email (Afb. 5). Maar liefst 55% van de Nederlanders koopt vaker dan 1 keer naar aanleiding van een email. Voor fast moving consumer goods is email dus hét reclame-/verkoopkanaal.

Afb. ? Via welk kanaal en hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden iets aangeschaft naar aanleiding van een commercieel bericht?

Afb. 5 Via welk kanaal en hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden iets aangeschaft naar qaanleiding van een commercieel bericht?

Wel is het goed om te onthouden dat dit onderzoek gaat over hoe Nederlanders met email omgaan. Of dit vanuit hun zakelijke functie is of niet, is niet te zeggen. Wel voorspellen de onderzoekers een ‘verzakelijking’ van email. Men wilt in de toekomst minder via sociale kanalen benaderd worden voor commercie en zakelijke aangelegenheden en meer via email. Dat zou voor b-2-b-organisaties een focus op email betekenen.

Wil je meer weten over hoe je emailmarketing het beste in kunt zetten en hoe je bijvoorbeeld je ‘ISP reputatie’ hoog houdt? Dat lees je in ons artikel: ‘How to: emailmarketing’.