Hoe sluit je een gezamenlijke service level agreement (SLA)

Als marketing en sales dezelfde doelen en doelgroep voor ogen hebben, dan moeten er afspraken gemaakt worden. Iedere afdeling, maar ook persoon, levert een bijdrage aan het bereiken van die doelen. Het is belangrijk een ieder te commiteren aan een specifiek, numeriek doel. Hierdoor wordt eenieder verantwoordelijk en heeft iedereen dezelfde motivatie om dat doel te bereiken. De SLA, service level agreement, is een middel om dat te bereiken. Het is een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd.

Deals maken

Het soort afspraken moeten gaan over:

  • Hoeveel leads marketing aan sales moet overhandigen;
  • Of sales alle leads moet oppakken en binnen welke tijd;
  • Wat voor soort informatie marketing aan sales mee moet geven;
  • En sales weer terug aan marketing moet geven

Performance meten

Om mensen individueel verantwoordelijk te houden leg je gespecificeerde aantallen en doorlooptijden vast, zodat de performance makkelijk gemeten kan worden. Hierbij moet je rekening houden met een aantal factoren:

  • Geldigheid (<- De ene maand heeft meer dagen, dan de andere. Een groei van 10% per maand vragen, terwijl dat de ene maand een groei van 3,1% per dag betekent en de andere een groei van 2,9% per dag, is een onredelijke eis.)
  • Eenduidigheid (<- Spreken we dezelfde taal?)
  • Meetbaarheid (<- Uit te drukken in aantallen, percentages, bedragen)

SLA op de agenda

De SLA moet structureel op de agenda staan. Hiermee houd je de prestaties op niveau en borg je een constant streven voor betere resultaten. Naast het bespreken van de resultaten moet er ook informatie gedeeld worden. Welke informatie heeft marketing voor sales? En, welke informatie heeft sales opgedaan in gesprekken?

Als je duidelijk vaststelt welke doelen en statistieken de verantwoordelijkheid zijn per persoon, krijg je beter inzicht in hoe ieder de ander ondersteunt in het bereiken van hun doelen. En, daarmee werk je efficiënter naar het grotere doel toe.