Marktonderzoek voor alle afdelingen

Kennis en inzicht in de markten waarin jij opereert of wilt opereren, zijn essentieel voor het slagen van jouw business. Hiervoor is goede informatie nodig.

Marktonderzoek

Een marktonderzoek is een onderzoek waarbij je die informatie verkrijgt. In een marktonderzoek wordt informatie verzameld over (mogelijke) markten en/of klanten. Deze informatie is relevant voor alle afdelingen in jouw bedrijf.

Onderdelen

Een marktonderzoek kan worden verdeeld in verschillende onderdelen:

  • Brancheonderzoek: Dit geeft inzicht in ontwikkelingen in jouw branche en de haalbaarheid van je idee.
  • Klantenonderzoek: Door onderzoek te doen naar je klanten en hun koopgedrag, weet je precies hoe en waar je je klanten benadert.
  • Concurrentieanalyse: Door middel van een analyse naar je concurrenten, krijg je een duidelijk beeld hoe je je kunt onderscheiden van de rest.
  • Omgevingsanalyse: Deze analyse geeft een beeld van de kansen en bedreigingen in de omgeving, voor nu en in de toekomst.

Onderzoek naar je klanten

Naast dat een marktonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, kan marktonderzoek ook op allerlei manieren worden uitgevoerd. Een aantal jaar geleden werd marktonderzoek vooral gedaan door middel van een (telefonisch) interview of via een enquête. Tegenwoordig zijn onderzoeksmethodes vernieuwd en zijn research communites en social media monitoring standaard marktonderzoek tools geworden. Daarnaast is er in het onderdeel onderzoek naar klanten veel veranderd. De hoogtepunten op een rijtje:

  • Judge trial narrative: Simpel gezegd verplaatsen respondenten zich in verschillende rollen. Zo benoemen ze eerst de slechte kanten van het product om vervolgens het product te verdedigen door de voordelen te benoemen. Tenslotte komen de respondenten tot een oordeel en bepalen ze of het product mag blijven of dat het product niet op de markt mag komen.
  • Neuro-onderzoek: Hierbij wordt de hersenactiviteit bij het bekijken van marketing- en communicatiemateriaal van de respondent geanalyseerd.
  • Facial coding: Door middel van dit type onderzoek kunnen de emoties van de respondenten bij het bekijken van een filmpje worden gecodeerd naar een aantal basisemoties.
  • Digital analytics: Analytics ontwikkelt zich al jaren. Er zijn namelijk al enorme hoeveelheden data beschikbaar in de vorm van social media data en web data; dit neemt elke dag nog verder toe.

Datacollectie

Nadat je onderzoek hebt gedaan naar de verschillende onderdelen van het marktonderzoek, kan je beginnen aan datacollectie. Datacollectie en het interpreteren van de data zijn bij marktonderzoeken een van de belangrijkste activiteiten. Door dit op een goede manier te doen, weet je precies welke behoeften jouw klanten hebben, wat jou concurrenten doen en wat er in jouw branche gebeurt. Deze data moet intern gecommuniceerd worden zodat iedereen weet wat er speelt in jouw bedrijf. En zodat hierop ingespeeld kan worden.

Betrek relevante afdelingen

Zoals eerder aangegeven, is marktonderzoek voor bijna al jouw afdelingen relevant. Het is dan ook van belang dat alle relevante belanghebbenden, zoals de sales- en marketingafdeling, worden betrokken bij het onderzoek, de datacollectie en de interpretatie hiervan. Zeker als je wilt dat er echt iets met de resultaten gebeurt. Het is namelijk de bedoeling dat de (relevante) afdelingen na afloop van het onderzoek met de resultaten aan de slag gaan en deze gebruiken in bijvoorbeeld hun sales- en marketingplan. Op deze manier vormt jouw bedrijf een verenigd front waar jouw klanten en concurrenten niet om heen kunnen.

Bronnen

Customeyes B.V. (2015). De vier fasen van een succesvol klantenonderzoek in B2B. Customeyes B.V.

Kamer van Koophandel. (2017). Marktonderzoek doen. Opgehaald van Ondernemersplein: https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/marketing/marktonderzoek/info-en-advies/marktonderzoek/

Woning, W. (2015, July 27). Marktonderzoek in standje turbo: dit is de onderzoeker van de toekomst. Opgehaald van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2015/07/27/marktonderzoek-in-standje-turbo-dit-is-de-onderzoeker-van-de-toekomst/