Up in business gaat partnership aan met ADRIBA VU


Wetenschappelijke inzichten ingezet in bedrijfsleven
BREDA, 06 juli 2016 – Caroline Pols, founder van Up in business, heeft een overtuiging als het gaat om leiderschap en verandermanagement: alles staat of valt met een heldere en concrete salesstrategie. Die vertaalt ze door naar duidelijke business doelen. Ook gedrag speelt een belangrijke rol in het succes. Het heeft een voorspellende waarde: hetzelfde gedrag levert steeds hetzelfde op. Hier heeft zij een wetenschappelijk onderbouwde methodiek bij gezocht. Zo kwam ze in aanraking met ADRIBA VU en volgde de opleiding Organizational Behavior Management (OBM). Haar bevlogen verdediging van de diverse cases leverde haar een partnership op: ADRIBA VU en Up in business blijven samen optrekken.

Gedeelde overtuiging
Gedrag wordt voor zo’n 80% bepaald door wat er met je gebeurt als je op een bepaalde manier handelt. Mensen blijven het liefst doen wat ze doen, zeker als dat gedrag hen meer voor- dan nadelen oplevert. Hoe directer en zekerder het goede gevoel, hoe beter de prestaties.

Up speelt hierop in. Managers kiezen vaak voor het opleggen van een norm. Maar dat heeft weinig effect op het gedrag en daarmee op de prestaties. Aanpassing van leiderschap zorgt voor verandering in gedrag en levert een duurzaam resultaat op. Een overtuiging die Caroline Pols deelt met haar nieuwe partner ADRIBA VU.

Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) is een platform voor de wetenschappelijke verdieping, verbreding en verspreiding van de gedragsanalyse en Organizational Behavior Management (OBM), de wetenschap van gedragsverandering in organisaties. ADRIBA VU maakt wetenschappelijke inzichten geschikt voor het bedrijfsleven en vraagt aandacht voor een andere manier van managen en sturen op gedrag dan we nu vaak in de praktijk zien.

Wetenschap van succes
Organizational Behavior Management (OBM) is dé praktische wetenschappelijke methodiek die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Het is een methode om het beste uit mensen te halen, waardoor zowel werkplezier als werkprestaties zullen toenemen. Je hoeft namelijk als organisatie niet ziek te zijn om beter te worden! Zowel Up in business als ADRIBA VU sluiten zich graag aan bij de filosofie van continu verbeteren. Hun aanpak is fundamenteel en daardoor heel breed toe te passen in diverse branches en segmenten.

20 tot 40% groei in rendement
Up heeft afgelopen jaar een groei in rendement van 20 tot 40% bewezen in diverse branches en segmenten. Van bouw gerelateerde bedrijven tot consultancy organisaties.

De bedrijfskunde en de gedragsanalyse blijven in ontwikkeling. Vanuit de praktijk groeit de vraag naar theorieën en methodieken die aantoonbaar prestaties verhogen, veranderingsprocessen versnellen en ‘value for money’ leveren. Een mooie uitdaging die ADRIBA VU en Up in business vanaf nu samen aangaan.

Download het persbericht hier (.docx 22kb)