De randvoorwaarden en KPI’s van marketing automation

Voordat je begint aan marketing automation is het belangrijk een aantal cruciale randvoorwaarden op orde te hebben.

De klantenreis

De eerste voorwaarde is het in kaart brengen van de customer journey, ook wel de klantenreis, van je doelgroep. Het centraal stellen van de klantenreis en het inzicht hierin zijn cruciaal om succesvol marketing te bedrijven. Een klantenreis bestaat globaal uit 3 fases: touch, tell en sell. Per fase zijn er verschillende vragen, afhankelijk van de koopfase waarin de klant zich bevindt. De optimale marketingstrategie moet zich daarom op elke fase richten, met een daarin relevante uitingen.

Data

Vervolgens is de vraag hoe je je doelgroep gaat bereiken. Hiervoor moet je bepalen welke informatie je tot je beschikking hebt en welke informatie je nog mist. Maak bij deze inventarisatie onderscheid tussen verschillende soorten data. Zo heb je first-party data. Deze data betreft informatie die in jouw bezit is, zoals informatie uit je CRM-systeem. Daarnaast heb je third-party data. Dit is informatie die andere partijen tot hun beschikking hebben. Een voorbeeld hiervan zijn demografische gegevens of informatie over het online gedrag van jouw doelgroep.

Het combineren van deze data soorten bepaalt het succes van marketing automation. Zo geldt, hoe meer informatie, hoe beter het marketing automation systeem in staat is om advertenties aan potentiele klanten in je doelgroep te tonen.

De juiste technologie

Nadat je je strategie helder hebt en de klantenreis duidelijk is, komt de keuze voor de marketing automation technologie. Uiteindelijk is de tooling van de technologie slechts een instrument om de marketingdoelstelling te realiseren, maar het kunnen begrijpen en kunnen werken met het systeem zijn belangrijk voor een succesvolle inzet van marketing automation.

KPI’s

Na bovenstaande vereisten om met marketing automation te kunnen starten, is de volgende stap het nadenken over de vraag hoe je het succes van je marketing automation gaat beoordelen. Het is voor een marketeer belangrijk om maximaal rendement uit zijn inspanningen te halen. Dit kan door de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste doelgroep te geven.

Het beoordelen van het succes van jouw marketing activiteiten gaat door middel van key performance indicators, KPI’s in het kort. Door KPI’s te analyseren krijg je een beter beeld van welke onderdelen van je marketing automation campagne goed werken, en welke onderdelen aangepast moeten worden.

Er worden veel verschillende KPI’s gebruikt. Welke KPI’s je wilt meten is afhankelijk van de campagne en doelstellingen. Een paar belangrijke KPI’s voor marketing automation op een rijtje:

  • Sales revenue: Wat levert de marketingcampagne op aan verkopen?
  • Cost per lead: Wat zijn de kosten van een lead?
  • Customer value: Wat is de waarde van een nieuwe klant?
  • Marketing ROI: Wat levert een nieuwe klant netto op? Dit is eigenlijk een combinatie van de voorgaande KPI’s, waarbij de kosten worden afgezet tegen de verwachte opbrengsten.
  • Reach: Hoeveel leads en/of bezoekers ontvangen je per marketingkanaal?

Bronnen

Beelen, J. (2017). Belangrijkste KPI’s voor Marketing Automation. Retrieved from Stan & Stacy: http://stanandstacy.com/belangrijkste-kpis-marketing-automation/

Blacquière, E. (2016, januari 6). Hoe bepaal je de juiste kpi’s voor marketing automation? Retrieved from Marketing facts: https://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-bepaal-je-de-juiste-kpis-voor-marketing-automation

Blacquière, E. (2016, Januari 5). Marketing automation: hoe ga je aan de slag? Retrieved from Marketingfacts: https://www.marketingfacts.nl/berichten/marketing-automation-hoe-ga-je-aan-de-slag