Referenties

Hans Plesman

Managing Partner Aeffect

Caroline Pols is een sterke en daadkrachtige vrouw met hoog energie niveau. Zij is ambitieus, streng (op kwaliteit en doelmatigheid) doch rechtvaardig en een kwaliteitsgerichte ‘macher’. Ze beschikt over een hoge mate van flair en passie met hoog kritisch vermogen. Al met al een gecommitteerde professional met gevoel voor resultaat en mens. “Getting things done”.

Sterk karakter, wilskrachtig en hoog zelfbewust. Een uitstekende manager voor ambitieuze mensen.
Gaat door het vuur voor mensen die waarmaken, gevoelig voor hands-on aanpakkers en ongecompliceerdheid.

Voor Caroline geldt dat ze ernaar streeft om haar klant, teams en mensen met wie ze werkt elke dag een beetje beter te maken. Ze creëert graag het meest optimale ontwikkelklimaat. Dit vraagt kwetsbaarheid, reflecterend vermogen en openheid. Met klanten gaat ze structureel in gesprek over wat werkt, wat beter en vooral SLIMMER kan en welke concrete vertaalslagen er dus gemaakt moeten worden. Ik bewonder Caroline’s sterk coöperatieve, slimme, pragmatische, succes georiënteerde en hands-on stijl, maar bovenal haar recht door zee en betrokken persoonlijkheid!

Elvire Roovers

Algemeen Directeur Supella Property DPS

Met mensen die gedreven zijn en doen wat ze zeggen werken we graag. Caroline Pols heb ik in verschillende samenwerkingsvormen leren kennen en zij is zo iemand. Dat schept vertrouwen en met bewezen resultaat is dat ondertussen het fundament onder onze relatie.

Mijn ervaringen zijn dat er veel gerichte aandacht wordt gegeven en substantieel tijd geïnvesteerd, echter zonder “time-consuming” te zijn. Tijd voor het vertalen van de product-marktcombinatie naar de verkooppraktijk kan ze goed. Bestaande salesprocessen worden met aandacht grondig geanalyseerd om op een slimme manier een geloofwaardig, behapbaar en uitvoerbaar plan te maken. Het talent om de juiste mensen te betrekken en het in “no-time” formeren van het juiste team heb ik haar vaak zien doen. Met haar menselijke benadering haalt ze echt meer uit de mensen. Haar kritische blik naar ons leidt tot hernieuwde inzichten en resultaat

Met direct en indirect resultaat elke dag op haar netvlies blijft ze toch een flexibele persoonlijkheid en open voor veranderingen. Go for it!

Saskia Antheunis

Areamanager Manpower Nederland

De salesorganisatie heeft een zeer duidelijke doelstelling, dit is een pittige uitdaging. Daar tegenover staat dat Caroline Pols zeer duidelijk tools geeft om deze doelstellingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, te vertalen naar een plan van aanpak.

Ieder is duidelijk betrokken bij de vormgeving, ontwikkeling en vervolgens uitrol van dit plan. De prestaties zijn het gevolg van Caroline haar initiatief. Stapsgewijs heeft ze haar mensen meegenomen in hoe we omgaan met trends en ontwikkelingen in de markt en hoe we de vertaalslag maken naar de dienstverlening van Manpower.

De combinatie Sales Academy (solution-selling) en branche specialisme maakt dat een consultant echt de tools heeft gekregen om zich tot Tought Leader te ontwikkelen. Daarnaast is Caroline blijvend een voorstander van het toepassen van `Manpower Basics-beginselen’. Waardoor kwantiteit en kwaliteit een mooie balans vormen in haar team.

Ik wil Caroline een compliment geven over het feit, dat ze echt trots is op haar team en dat ze hen de eer geeft van de ontwikkeling en het uiteindelijke resultaat.

Jeroen Kerkhof

Operationeel Directeur Manpower Nederland

Ik heb Caroline Pols leren kennen als een leider die niet alleen oog heeft voor strategie, maar ook de executiekracht om zaken goed en snel neer te zetten. Ze weet de vertaling te maken van product-markt combinaties naar de sterkste propositie en de meest effectieve contactstrategie. Caroline heeft het talent om het plan op de meest optimale manier uit te (laten) voeren. Ze is als leider succesvol in het realiseren van blijvende veranderingen wat leidt tot een duurzaam resultaat.

Peter van den Aarsen

Operationeel Directeur Abbott

Caroline Pols weet in de rol die ze vervult op een juiste manier de balans te vinden tussen de korte en lange termijn behoefte. De samenwerking zoals die nu bestaat richt zich meer op het bepalen van de juiste strategie om een toekomstige samenwerking mogelijk te maken en te laten voldoen aan de wens van de organisatie. Daarnaast maakt Caroline het met haar ervaring en netwerk ook mogelijk om de juiste contacten te leggen met externe partijen. Caroline is in al deze aspecten een gesprekspartner die laat zien dat ze de nodige ervaring heeft.

Kees Jan Kuijer

Commercieel directeur AdverOnline/HROffice

Als voormalig directielid van ManpowerGroup Nederland heb ik Caroline Pols leren kennen, in een periode dat we binnen Manpower de gehele operatie hielpen met een verbeterprogramma onder de naam ‘Manpower Basics’. Doel was om tot een betere marktbewerking te komen. We raakten daarmee alle vestigingen, managers en alle intercedenten. Een uitdagend programma waarbij we voor de aanpak met name leunden op een grondige analyse van succesvolle vestigingen en regio’s. Het patroon dat we zagen vertaalden we naar een simpel stappenplan, maar vooral strakke executie. Met veel aandacht voor heldere keuzes. Samen met leidinggevenden en teams.

Caroline was een van de commercieel directeuren die dit programma niet alleen dankbaar oppakte met haar team, maar ook voorop liep in het succesvol toepassen. Dit toonde zich vrij snel in aantoonbare resultaten. Zij werd een voorbeeld binnen het programma.

De samenwerking met Caroline heb ik ervaren als inspirerend en motiverend. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk voor teams en collega’s. Haar leiderschap maakt het verschil. Maar ook vooral: een heel fijn en slim mens om mee samen te werken. Resultaat gegarandeerd.

Femke Moonen

Commercieel Manager Finance Experis

Caroline Pols ken ik als een zakenvrouw die inspireert. Haar passie is het ultieme uit mensen en organisaties te halen. Met haar grenzeloze optimisme motiveert ze mensen op de juiste manier. Ze heeft een heldere visie en een concrete aanpak. Dat maakt dat mensen weten waarvoor ze het doen. En dat zie je terug in het resultaat.

Werken met Caroline is werken met een prettig en vakkundig persoon. Onze samenwerking heeft mij daadwerkelijk resultaat opgeleverd. Niet alleen mijn ervaring is erg positief: ook andere projecten heeft Caroline tot een succes gemaakt, blijvend succes.