De samensmelting van marketing en sales

Marketing en sales in business-to-business omgevingen kunnen elkaar niet missen. Toch functioneren de marketing- en salesafdelingen in veel bedrijven vaak nog teveel gescheiden van elkaar waarbij de activiteiten niet of nauwelijks op elkaar zijn afgestemd. Hierbij is vaak ook de overdracht van informatie en kennis minimaal. Het wordt tijd om deze muur te slopen zodat er een beter commercieel resultaat kan worden bereikt. Hiervoor is een goede en gestructureerde samenwerking met beide afdelingen essentieel.

Gemeenschappelijke mentaliteit

De kunst is om de twee afdelingen zo vloeiend mogelijk in elkaar door te laten lopen: er moet een gemeenschappelijke mentaliteit zijn. Wanneer je dit bereikt, zullen alle activiteiten een positieve, synergetische werking hebben. Deze synergetische werking houdt in dat het samengaan van de afdelingen meer oplevert dan wanneer de afdelingen op zichzelf staan.

Om deze gemeenschappelijke mentaliteit te bereiken is het van belang een vloeiende lijn tussen marketing en sales te creëren. De oplossing hiervoor is de scheiding tussen beide afdelingen zo klein mogelijk te maken.  Hierbij enkele stappen om deze scheiding te verkleinen:

Fundamenten

Een van de eerste stappen naar een gezamenlijke aanpak is het vinden van gemeenschappelijke fundamenten. Zet op een rijtje wat de doeleinden van beide afdelingen zijn, hoe de concepten worden gedefinieerd en welke strategieën als meest effectief worden ervaren.

Leren van elkaar

Iedereen heeft eigen kwaliteiten. Kijk anders, kijk naar de compleetheid die je samen kan brengen in plaats van de verschillen die er zijn. Zo beschikken de collega’s van de salesafdeling over sterke persuasieve vaardigheden en zijn ze erg efficiënt als het gaat om het benaderen van klanten. Ook hebben de collega’s van de marketingafdelingen hun eigen kwaliteiten: ze zijn creatief en zijn vaak gewend om via een strategische lange termijn planning te werken. Vergroot je vaardigheden door van elkaar te leren.

Communicatie

Naast de gemeenschappelijke fundamenten en het leren van elkaar zijn persoonlijke gesprekken tussen marketing en sales onmisbaar. Tegenwoordig bieden technologische tools hiervoor een goede uitkomst. Denk hierbij aan een goed ingericht customer relationship managementsysteem en een lead nurturingtool. Met behulp van deze technologische tools kunnen de afdelingen kwantitatieve data met elkaar communiceren en delen als een aanvulling op de kwalitatieve besprekingen die een in de zoveel tijd plaatsvinden.

Werken jouw marketing- en salesafdeling al samen?

Bronnen

Francken, W. (2017, Januari 11). Meer halen uit sales? Zorg voor een betere samenwerking met marketing! Opgehaald van W3S: https://w3s.nl/blog/meer-uit-sales-halen-zorg-voor-een-betere-samenwerking-met-marketing/

Nuhaan, L. (2015). Samenwerking sales en marketing. Opgehaald van SalesGids: http://www.salesgids.com/management/samenwerking-sales-en-marketing/

Stuivenwold, E. (2014, Mei 13). Hoe inbound marketing en sales samensmelten: 3 stappen . Opgehaald van One 4 Marketing: https://www.one4marketing.nl/blog/bid/182639/Hoe-inbound-marketing-en-sales-samensmelten-3-stappen