Wat doet up?

Integraal model

Up in business

Up helpt u het verkooprendement van uw organisatie duurzaam te verhogen. Dit doen we met een slimme mix van ‘oud’ en ‘nieuw’, offline en online. Hierin combineren we conversiekennis en kunde met executiekracht. Up ontwikkelde een integraal model van proces, systeem en organisatie. Strategie en gedrag vormen het fundament van dit model. Een model dat werkt. En dat we al in verschillende branches succesvol hebben toegepast.

De pijlers: strategie en gedrag

Alles staat of valt met een heldere en concrete Sales Strategie. Die vertalen we door naar duidelijke business doelen.

Ook gedrag speelt een belangrijke rol in het succes. Het heeft een voorspellende waarde: hetzelfde gedrag levert steeds hetzelfde op.

Mensen blijven het liefst doen wat ze doen, zeker als dat gedrag hen meer voor- dan nadelen oplevert. Gedrag wordt voor zo’n 80% bepaald door wat er met je gebeurt als je zo handelt. Bevalt het? Dan blijf je het waarschijnlijk op dezelfde manier doen. De gevolgen zijn positief en aantrekkelijk. Een beter gevoel, het idee dat iets gemakkelijker gaat of minder tijd kost. Hoe directer en zekerder het goede gevoel, hoe beter de prestaties.

Up speelt hierop in. Managers kiezen vaak voor het opleggen van een norm. Maar dat heeft weinig effect op het gedrag en daarmee op de prestaties. Aanpassing van leiderschap zorgt voor verandering in gedrag en levert een duurzaam resultaat op. Wij helpen u dat te bereiken.

De slimme mix van up

Samen met u zetten we het fundament voor uw organisatie neer: een heldere strategie en de gewenste gedragsverandering. We bepalen samen de focus. En we vertalen uw onderscheidend vermogen naar de sterkste propositie en de sterkste contactstrategie. Een effectieve mix van ‘oud’ en ‘nieuw’, offline en online. Zo creëren we samen met u verdiende aandacht bij uw klanten en prospects. Dat is de kracht van Up.

Hoe werkt up

Proces

logo

Up & running met onze aanpak

De aanpak van Up is heel concreet: samen gaan we in 5 stappen van plan naar uitvoering.

Stap 1

Focus

op basis van de Up analyse bepalen we samen waar de focus komt te liggen

Stap 2

Analyse

de focus vertalen we door naar de sterkste contactstrategie

Stap 3

Mobiliseren

op basis van lead nurturing en lead scoring geven we invulling aan de contactstrategie

Stap 4

Uitvoering

we gaan van plan naar executie

Stap 5

Signaleren en evalueren

data en gedrag analyseren we structureel. Wat werkt?

In 4 tot 6 weken doorlopen we samen met u deze processtappen. We werken samen met de beste partners. Met hun kennis van systemen en kanalen maken we efficiënt en gericht de verbindingen. In 5 Meet Ups hebben we alles up & running. Uw organisatie is klaar voor een nieuwe fase!

Voordelen

  1. In korte tijd verkooprendement verhogen
  2. Plan maken maar ook zorgen voor de uitvoering
  3. Duurzame oplossingen
  4. Onderdeel en ondersteuning van het salesproces
  5. Platform van de beste partners met kennis van systemen en kanalen