top of page

De toegevoegde waarde van uitzendbureaus bij inleners is en blijft groot.


De specifieke toegevoegde waarde van uitzendbureaus bij inleners is en blijft groot ondanks dat Nederlandse werkgevers verwachten dat de flexibele schil gaat krimpen van 28% naar 19% in 2025.


Zo blijkt uit een eerder gepubliceerd onderzoek welke TNO heeft uitgevoerd in opdracht van de ABU. 737 deelnemers inleners namen deel aan dit onderzoek. Met de kennis van nu is het antwoord op de vraag of de flexibele schil de komende jaren groter of kleiner wordt niet eenduidig. Kijken we naar de historie, dan zien we dat na elke grote economische crisis de omvang van de flexibele schil groeit


Volgens werkgevers gaat de flexschil sterk krimpen, en dat is voor het eerst deze eeuw. In de eerdere onderzoeken van TNO in 2007 en 2013 bleek dat de totale flexibele schil van Nederlandse organisaties 20% en 25% bedroeg. Vervolgens groeide dat tot 28%, echter zijn de verwachtingen dus dat de flexschil gaat krimpen naar 19% in 2025.


De verklaring die TNO hiervoor geeft is de krapte op de arbeidsmarkt. Waarbij 2 belangrijke redenen: de krapte leidt tot meer vaste contracten en de komst van de WAB heeft flex duurder gemaakt. Ook willen werkgevers meer gebruik gaan maken van interne flexibiliteitsmaatregelen. (ten gevolg van de aanbevelingen van Commissie Borstlap).


In 2021 wil de ABU het onderzoek laten herhalen om te kijken hoe groot de gevolgen van de coronacrisis is op de flexschil bij organisaties. Historie leert dat de flexschil vaak groeit na crisis.


Maar wat gaat de impact van de WAB op flexibele inhuur zijn?

De helft van de bedrijven verwacht meer vaste contracten te zullen geven omdat flex duurder is geworden. Maar 80% van de bedrijven geeft ook aan dat zij gebruik zullen blijven maken van uitzendkrachten, of die nou duurder zijn geworden of niet. Die behoefte aan flexibiliteit blijft. De redenen hiervoor zijn volgens de deelnemende inleners dat je zo conjuncturele schommelingen kunt opvangen, opvangen van ziekte en specialistische kennis van flexaanbieders.


Een mooie kans en conclusie uit het onderzoek is dat (46%) van de deelnemende inleners kansen ziet voor uitzenders om hun toegevoegde waarde te vergroten. Denk hierbij aan het inwerken van flexkrachten, planning en poolmanagement. en uiteraard werving en selectie.


In hoeverre de flexibele schil zal groeien of krimpen is natuurlijk nog koffiedik kijken. De verwachting is wel dat uitzendbureaus en inleners in de toekomst meer een strategisch partnerschap zullen aangaan. Flexibel kunnen omgaan met de eisen van de markt is natuurlijk cruciaal.


Bron: Flexmarkt | ABU


Comments


bottom of page