top of page

Het 'geheim' van Recruitment Marketing Automation


De talk of the town is AI, maar de rising star die we op de achtergrond zien groeien is Recruitment Marketing Automation (RMA). Met RMA komen strategie, employer branding, talent pooling, arbeidsmarktcommunicatie en slimme recruitmenttech en -tools bij elkaar. Wij vragen ons af waarom zo vastgehouden wordt aan traditionele recruitmentmethodes die al lang niet meer in lijn zijn met de marktbehoeften. Gelukkig zien we dat bureau recruitment en corporate recruitment versneld RMA aan het omarmen zijn, omdat RMA een continue instroom van de juiste kandidaten garandeert.


De activiteit op de Nederlandse arbeidsmarkt is het eerste kwartaal van 2024 iets toegenomen. Met 11,9% van de beroepsbevolking actief op zoek naar werk en een langzaam stijgend percentage (8,1%) onder werkenden die openstaan voor nieuwe kansen, blijft de noodzaak voor een doeltreffende benadering desondanks overduidelijk aanwezig. Vooral opvallend is de grootte van de groep latente baanzoekers, die met 45,3% bijna vier keer zo groot is als die van actieve zoekers. Dit benadrukt het belang van het efficiënt vinden, volgen en verleiden van deze latente baanzoekers, een taak waarbij RMA onmisbaar is in de strijd om talent.


Wat is RMA nu precies?

RMA is het geautomatiseerd vinden, volgen en verleiden van (latent zoekende) kandidaten om een optimale talentpool op te bouwen en te activeren. Wat RMA zo succesvol maakt, is het vermogen om in elke fase van de funnel contact te maken met kandidaten, waardoor je controle krijgt over je wervingsproces.


"Goede recruitment marketing automation stelt je in staat om contact te leggen met kandidaten in alle fasen en grip te krijgen op je funnel."

Traditioneel focussen de meeste bureau recruiters en corporate recruiters op de actief werkzoekenden, maar minder dan één op de acht personen uit de Nederlandse beroepsbevolking (11,9%) is actief op zoek naar een nieuwe baan. Dit benaderen wordt vaak ook als opdringerig ervaren. Daarbij geldt dat de sourcingsdruk met 41,3% nog steeds erg hoog is: ruim vier op de tien mensen worden minimaal elk kwartaal benaderd. Zeer arbeidsintensief dus voor de recruiter!


"De belangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen is: waarom blijven we ons richten op die paar overgebleven actieve werkzoekenden, terwijl we de vele passief werkzoekenden lijken te vergeten?"

De huidige aanpak is kortzichtig en mist vaak de vernieuwing die niet alleen resultaten verbetert, maar ook het recruitmentvak fundamenteel verrijkt. Met RMA bouw je structureel aan betekenisvolle relaties met talenten, die organisch een voorkeur ontwikkelen voor jouw werkgeversmerk. UP heeft de techniek én de methodiek om het spel te veranderen, terwijl anderen slechts de regels oprekken.


Het belang van een goed werkgeversmerk

RMA is meer dan alleen het automatiseren van recruitmentprocessen; het is het opbouwen en activeren van een talentpool vóór de sollicitatie. Dit creëert merkvoorkeur bij mensen die echt passen bij je organisatie. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die intrinsiek aanhaken bij de missie van je bedrijf, het beste presteren. En langer bij je blijven. Goede RMA zorgt ervoor dat kandidaten intrinsiek naar je toe bewegen. Ze komen niet af op spiegeltjes en kraaltjes…


"De latent werkzoekende kandidaat wil met peers praten in je bedrijf, meestal niet met recruitment."

De essentie van een sterke band tussen individu en organisatie ligt in de gedeelde waarden. Als dezelfde waarden worden gekozen, wijst dit op een fundamentele klik, cruciaal voor het creëren van een aansprekend werkgeversmerk. Deze gedeelde waarden voorspellen niet alleen of iemand een enthousiaste ambassadeur wordt, maar ook of ze uitgroeien tot top performers die bijdragen aan het succes en het geluk binnen de organisatie.


Het op het juiste moment, de juiste toon weten te raken, dat is de kracht van een goed employer brand in combinatie met RMA. Je moet mensen jouw brand laten ontdekken. Dat gaat om veel meer dan de praktische kanten, zoals salaris en opleiding. Dat moet ook goed zijn, maar de dingen daar bovenop, daar zit de echte verleiding in. Daar heb je de gelegenheid om de meest veelbelovende kandidaten naar je toe te halen. Die klik moet je continu terug laten komen in je uitingen.


Schaarse beroepen en RMA

RMA is bijzonder effectief voor het werven van schaarse profielen zoals IT'ers, technici en financiële experts. Het gaat om het kennen van je doelgroep en deze op een persoonlijk niveau aan te spreken met waardevolle content. Zoals een whitepaper, webinar of testimonial. Geen commerciële boodschap, maar wel passend bij de stijl en cultuur van jouw organisatie. Stel, we willen een engineer aantrekken; we willen hem niet benaderen met standaard vacatures, maar eerder een boeiende masterclass aanbieden om hem te inspireren over werk in bijvoorbeeld de hoogspanningsbranche. UP zet de kandidaat centraal, niet de vacature.


"De verleiding en aantrekkingskracht moet je eerst voelen voordat je gaat praten over een vacature. Net als met een eerste date. Dan ga je ook niet over samenwonen praten, maar leer je elkaar eerst kennen."

Kandidaten op persoonsniveau volgen?

Beleving is key. Waarom doen mensen wat ze doen? Door je te verdiepen in hun situatie, kan je tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. Daarom staat de kandidaat in onze aanpak centraal, waarbij succes afhangt van het aanbieden van relevante content.


Inzicht in wat iemand beweegt om voor een organisatie te kiezen, is cruciaal voor een succesvolle werving en het behouden van medewerkers. Met de juiste technologie kunnen we het gedrag van kandidaten nauwkeurig volgen, inclusief interacties met vacatures op je werken-bij website, zelfs als ze niet direct solliciteren. Deze inzichten zijn van onschatbare waarde.


Waarom de RMA-markt zo snel groeit

Recruitment is al decennialang gericht op de actief werkzoekende doelgroep. De krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende afkeer tegen opdringerige recruitmentmethodes hebben geleid tot een versnelde groei van RMA. Werkgevers veranderen hun processen blijkbaar niet zo snel, maar beginnen inmiddels wel te begrijpen dat ze hun employer brand op een professionele en efficiënte manier in moeten zetten om die latent werkzoekenden te bereiken.Wat is dan nu het geheim van RMA?

Investeer in een uniek werkgeversmerk en durf de gebaande paden te verlaten. Het uitschrijven van de customer journey tot in detail is verleden tijd; het draait veel meer om het continu managen en aanscherpen van de journey op basis van data, waarbij je zo slim mogelijk inspeelt op de verkregen inzichten. Door je talentpool op deze manier actief te beheren en te activeren, creëer je een constante stroom van nieuwe hires.


Het ware geheim van RMA ligt in de verbinding tussen recruitment en marketing: een krachtig verhaal overtuigend overbrengen. En de recruiter? Die kan het 'verzilveren'.


Aanpak RMA

Bekijk de werkwijze van UP uitgelegd in 2 minuten. Ons aangescherpte verhaal waar we in geloven en waar we ons bij thuis voelen. Waar we onze beloftes nog concreter hebben gemaakt.


Comentários


bottom of page