top of page

Wat is het precieze recept van imposante groei in de arbeidsbemiddeling – ook nu in coronatijden?


Wie spreekt met Kisito Zonneveld, Directeur van projectbureau Velox, merkt dat ”samen” centraal staat in zijn filosofie. Dankzij eendrachtige samenwerking met klanten en professionals realiseert Velox – ook nu in coronatijden – een imposante groei. Wat is het precieze recept daarvan?


Velox levert midden- en hoogkader-professionals voor de segmenten bouw, installatie-, en civiele techniek.Een blik op de feiten en cijfers leert dat ze daarbij iets heel goed doen. Belangrijke opdrachtgevers zijn namelijk onder meer de Koepelgevangenis, Inntel Hotels Den Haag Marina Beach en Valley. Daarnaastzijn de groeicijfers van Velox ronduit indrukwekkend: in 2019 groeiden ze met 50 procent en nu in 2020, ondanks de stikstof-, PFAS- en coronaproblematiek, nog altijd met maar liefst 30 procent. Last but not least behoorde Velox tot de genomineerden voor prestigieuze prijzen, zoals een FD Gazelle en een Werf& Award. Ook staat Velox in de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 en de Top 250 groeibedrijven. Hoe maakt Velox het verschil in de markt?

Slim inrichten van je processen

Volgens Zonneveld zit innovatie niet in een of ander handig kunstje, of één kekke technologie, maar veel meer in een samenspel van allerlei bouwstenen die toegevoegde waarde bieden. “Arbeidsbemiddeling op zichzelf is niet zo spannend. Het gaat er vooral om hoe je het doet. Ik hoor mensen vaak zeggen dat arbeidskrachten vinden in de huidige markt lastig is. In mijn ogen is dat tegenwoordig, bijvoorbeeld dankzij sociale media, juist helemaal niet zo ingewikkeld. De uitdaging zit hem vooral in – behalve binden en boeien – het weten welke professionals wanneer beschikbaar zijn of komen, en wanneer opdrachtgevers op zoek zijn naar die professionals.” Om dat inzicht te verkrijgen, is het slim inrichten van je processen key. En daar heeft UP meer dan een handje bij geholpen, vertelt Zonneveld. “Samen hebben we onze marketing automation opgezet, een efficiënte balans van offline en online marketing.

Doel van de samenwerking met UP was om versneld inzicht te krijgen in het gedrag van professionals en klanten, gebaseerd op data.” Dat inzicht is er gekomen, waardoor het partnerschap tussen Velox en UP als case zelfs resulteerde in een nominatie voor de Werf& Award. “Om een voorbeeld te geven, we weten nu precies hoe onze doelgroep zich gedraagt. We bouwen eerst een relatie met ze op met behulp van contentmarketing. Vervolgens monitoren we het gedrag van die doelgroep zorgvuldig. We weten op die manier precies wat voor content ze graag lezen, waar ze behoefte aan hebben en wanneer ze klaar zijn om op een nieuw project te beginnen.”

De markt te snel af zijn

Het belangrijkste resultaat van deze aanpak is dat Velox veel sneller dan haar concurrenten in staat isde juiste match te maken. “Traditionelere partijen wachten eerst de vraag van de opdrachtgever af en gaan dan pas zoeken naar een kandidaat. Wij draaien dat rigoureus om: zelfs nog vóórdat kandidaten zich gaan oriënteren op een nieuwe functie, zien wij dat al aankomen.” En zie daar een innovatief staaltje cocreatie van Velox en UP. Want op het moment dat de opdrachtgever erom vraagt, kunnen ze samen in no time schakelen door op basis van data kwalitatief goede kandidaten aan te dragen. Op die manier geven ze de rest van de markt het nakijken.

Meer weten over hoe Velox dit nu precies doet? Bekijk dan dit filmpje

Comments


bottom of page