top of page

‘De markt is helemaal klaar voor Recruitment Marketing Automation’

Simone van Essen

Recruitment bevindt zich in een uiterst interessante fase. Volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur van het arbeidsmarktdatabedrijf Intelligence Group, zitten we in een transitiefase. Eentje die het vak effectiever én leuker maakt. Op het RMA Trends event van 4 juli vertelt hij er alles over, nu licht hij alvast een tipje van de sluier op. ‘Als je succesvol wilt zijn als professioneel recruitmentteam, kun je niet anders dan investeren in RMA.’


Als er één schaap over de dam is… Jammer dat het zo’n afgezaagd cliché is, want deze beeldspraak geeft volgens Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group precies weer wat er momenteel aan de hand is in de recruitmentwereld. ‘We zitten namelijk weer in een transitiefase. Ooit gingen we van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding naar sourcing. En nu is er sprake van een nieuwe transitie: van sourcing naar Recruitment Marketing Automation (RMA). Wat je daarbij ziet, is dat er eigenlijk niet één, maar al veel meer schapen over de dam zijn en de rest van de markt ziet ook dat hier de toekomst van professionele werving ligt. In de komende jaren gaan zij volgen, nu de best practices zich opstapelen en de oude recruitmentoplossingen steeds minder succesvol zijn.’

Duurzame krapte op de arbeidsmarkt

Over deze transitie (en over veel meer) vertelt Waasdorp op het RMA Trends event van 4 juli 2024. Nu legt hij alvast uit waarom bedrijven zich realiseren dat ze de overstap moeten maken naar RMA. ‘Een paar dingen komen samen. Allereerst het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt duurzaam is. Anders gezegd, schaarste gaat voorlopig niet weg en werving blijft onverminderd lastig. Steeds meer organisaties onderkennen dit gegeven. Daar komt nog iets bij. Wat veel partijen ook merken, is dat de bestaande kanalen – zoals LinkedIn en Indeed – niet meer afdoende werken. Let wel, je hebt ze nog altijd nodig, maar alleen kun je je de luxe niet veroorloven om enkel op deze kanalen te vertrouwen. En nog meer budget hierheen brengen, levert niet noemenswaardig meer resultaat.’ Waasdorp legt uit waarom dit zo is. ‘Bijvoorbeeld LinkedIn is numeriek over zijn hoogtepunt heen. Het punt van verzadiging is bereikt. Steeds meer mensen zijn onbereikbaar op LinkedIn of gaan van LinkedIn af. Goede recruiters hadden voor covid 30-40% reactie op hun InMail, vandaag misschien nog maar 10%. Dus om daar hetzelfde resultaat te bereiken als vroeger, moet je niet alleen veel harder werken dan ooit, het levert uiteindelijk ook minder op.’ Terugvallen op gespecialiseerde bureaus zou niet het advies van Waasdorp zijn. ‘Ze kosten je absoluut en relatief te veel geld, leveren de laagste quality-of-hire van alle sourcingskanalen én jagen verloop binnen organisaties aan. Zeker als de flexschil boven de 10% komt. Je moet grip krijgen op je arbeidsmarkt en recruitment om grip te houden op de continuïteit van je bedrijf.’


‘Als je nu nog succesvol wilt zijn als professionele recruitmentafdeling, kun je niet anders dan investeren in RMA.’


Relaties opbouwen met talenten

In deze tijden van blijvende schaarste en minder goed werkende ‘traditionele’ kanalen redt volgens Waasdorp alleen de absolute toplaag het nog met zijn werving. Lees: de bedrijven met een ijzersterk employer brand. Vrijwel alle andere bedrijven komen in de problemen. Of zitten er al middenin. Voor hen geldt iets wat ze al jaren geleden hadden moeten doen. ‘Ze moeten zo snel mogelijk relaties opbouwen met hun bestaande talenten. En met nieuwe. Het goede nieuws is dat de technologie intussen zover is dat dit prima te organiseren en te automatiseren is.’ De boodschap van Waasdorp is kraakhelder. ‘Als je nu nog succesvol wilt zijn als professionele recruitmentafdeling, kun je niet anders dan investeren in RMA.’ Voor de duidelijkheid: RMA is wel iets anders dan even je arbeidsmarktcommunicatie automatiseren. ‘Het is niet iets passiefs of eenmaligs. Geen druk op een knop. Goede RMA betekent structureel in verbinding komen met talent, actief, passief, latent en zij die nu zeggen nooit meer te gaan zoeken.’

RMA Trends Event 2024


De kracht van verleiding

Goede RMA betekent nóg iets: verleiden van kandidaten, en niet jagen op ze. Met de kracht van verleiding staat RMA in schril contrast met de vorige fase van sourcing. ‘Sourcing is veel meer pushen, duwen, stalken, en soms heb je dan beet. RMA is zachter. Het gaat om flirten, verleiden, sjansen en dat spel maakt het vak van recruitment leuker en spannender. Bij RMA verleid je talenten, informeer je ze, verras je ze, onderhoud je contact, richt je je op de langere termijn. Het is een wezenlijk andere aanpak dan sourcing, en omvat ook veel meer dan sourcing alleen. Alle disciplines van werving zijn bij RMA betrokken: techniek, talent pooling, employer branding, en ga zo maar door. Met daarbij een steeds bepalender rol voor AI.’


Visie en strategie

De eerste schapen zijn dus over de dam, bedrijven erkennen dat ze het over de boeg van RMA moeten gooien, dat ze onafhankelijk van LinkedIn, Google, Meta en bureaus moeten én kunnen opereren. Stel je wilt ook die logische stap naar RMA zetten, waar begin je dan? ‘Kijk in elk geval uit dat je niet lukraak een van de tientallen RMA-tooltjes koopt die nu op de markt zijn. In veel gevallen hebben die namelijk niets met RMA te maken, en als ze dat wel doen, dan nog zijn tools hooguit een geschikt middel voor de korte termijn. RMA zelf is meer gericht op de lange termijn, en heeft alles te maken met visie en strategie. Dat zou dus een noodzakelijke eerste stap zijn als je aan de slag wilt met RMA: zorg voor een heldere visie op talent, en ook voor een sterk werkgeversmerk. Creëer een uniek verhaal en laad dat vervolgens. En niet te vergeten: bezoek RMA Trends 2024, want daar krijg je veel meer tips en adviezen over hoe je kunt beginnen met RMA.’Opmerkingen


bottom of page