top of page

De opvallendste arbeidsmarkttrends en inzichten voor 2024


Mirthe Wildeman presenteert webinar over de toepassing van AI-driven Copy in RMA

De arbeidsmarkt kampt met uitzonderlijke krapte, waarbij er meer vacatures zijn dan werklozen (CBS, 2023). De arbeidsmarkt blijft in beweging, ook in 2024 en we constateren een aantal opmerkelijke trends die van invloed zullen zijn. In dit artikel kijken we vooruit naar wat de arbeidsmarkt ons gaat brengen. We nemen de belangrijkste trends voor je onder de loep, ontleend aan de inzichten van onze expertisepartners Arjan Elbers en Geert-Jan Waasdorp.


Arjan Elbers


Net als voorgaande jaren deelt online recruitment strateeg Arjan Elbers op Frankwatching voor 2024 weer enkele opmerkelijke trends die van invloed zijn op de toekomst van werk. We vatten een paar interessante kort samen:


Artificial Intelligence & ChatGPT:

De opkomst van AI-tools, zoals het integreren van OpenAI in recruitment-software, zal recruitmentprocessen aanzienlijk optimaliseren. Dit zal resulteren in efficiënter gebruik van vacaturesites, tekstgeneratie en assessments.


Anders denken over arbeid en capaciteit:

Werkgevers worden aangemoedigd om breder te kijken dan traditionele vacatures. Nieuwe doelgroepen, zoals pensionado's, zij-instromers en BBL-trajecten, vormen een waardevolle aanvulling. Experimenteer met diverse communicatiestrategieën om deze groepen aan te trekken.


De gouden doelgroep:

Cruciale beroepen, waaronder zorgmedewerkers, onderwijsprofessionals, technici, bouwvakkers, transport- en logistiekpersoneel, en medewerkers in de food- en agri-sector, verdienen erkenning als essentieel. Het promoten van mbo-onderwijs als een waardevolle bron van talent is van groot belang.


Freelance & ZZP:

Anticipeer op de groeiende trend van freelancers en zelfstandige professionals door je organisatie aantrekkelijk te maken als opdrachtgever. Leg de nadruk op employer branding gericht op freelancers en benadruk wat jouw organisatie te bieden heeft.


Het cv gaat eraan:

Het traditionele cv krijgt concurrentie van het 'Curriculum Future'. Dit innovatieve concept gaat verder dan het opsommen van ervaringen en vaardigheden, en richt zich op ambities en mogelijkheden. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de potentie en motivatie van sollicitanten. Het traditionele cv wordt heroverwogen in deze nieuwe benadering van selectie.


Lees ook het interview met Arjan dat we onlangs met hem hadden.


Lees hier het hele artikel: Arjan Elbers


Geert-Jan Waasdorp


Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, bracht in een recente podcast enkele opmerkelijke stellingen naar voren over de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt in Nederland. We noemen wat ons betreft enkele opvallende:


‘De arbeidsmarkt veranderde in twintig jaar weinig’

Als eerste zijn redenen waarom mensen voor een baan kiezen de laatste twintig jaar niet echt veranderd. Drijfveren voor mensen om een baan te kiezen zijn nog altijd salaris, werksfeer en inhoud van het werk. Work/lifebalance is daaraan toegevoegd en ook flexibiliteit, al heeft flexibiliteit na covid wel een andere invulling gekregen in de vorm van variabele werktijden, aantal werkuren per dag, werklocatie en betalingsvoorwaarden.


‘Rollen loslaten en kijken naar skills’

Andere stelling is het loslaten van traditionele rollen en focussen op skills. Dit heeft volgens Geert-Jan vooralsnog slechts beperkte impact gehad. Hoewel het kijken naar skills een opkomende trend is, blijkt het in de praktijk lastig, deels omdat de bestaande HR-systemen hier nog niet goed op zijn ingericht.


‘Employability jaaropgave is de toekomst’

We zouden ook een nieuwe aanpak moeten overwegen en geen verschil meer maken tussen praktisch en theoretisch opgeleid, maar ieder jaar een ‘jaaropgave employability’ moeten maken wat inzichtelijk maakt waar iemands kansen liggen op de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld met welke opleidingen, werktijden, specifieke vaardigheden en ervaring zij hun kans op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Technisch gezien is het al mogelijk, we zijn alleen nog niet zo ver.


‘Arbeidsmarkt hier minst transparante ter wereld’

In Nederland zijn er meer dan 2.500 verschillende jobboards en een veelheid aan andere platforms en bemiddelingsdiensten. Deze overvloed aan opties maakt de arbeidsmarkt bijzonder ondoorzichtig. Het invoeren van een centraal vacatureplatform, vergelijkbaar met wat Funda voor de vastgoedmarkt doet, zou aanzienlijke voordelen bieden voor zowel werkgevers als werknemers.


Lees hier het hele artikel: Geert-Jan Waasdorp


Conclusie


De arbeidsmarkt vertoont opmerkelijke trends die van invloed zijn op de toekomst van werk. Een van de opvallende trends is de opkomst van Artificial Intelligence (AI) en ChatGPT in recruitment. Het integreren van AI-tools in recruitment-software zal de wervingsprocessen aanzienlijk optimaliseren. Dit maakt het mogelijk om kandidaten op een meer persoonlijke en geautomatiseerde manier te benaderen, waarbij RMA een hele belangrijke rol kan spelen. Het aantrekken van nieuwe doelgroepen vereist diverse communicatiestrategieën en gerichte contentcreatie, waarbij RMA kan helpen om de juiste boodschap aan de doelgroep over te brengen. Zo bereik je bijvoorbeeld specifieke doelgroepen als mbo’ers of freelancers, die je met de inzet van RMA heel gericht kunt bewerken en kunt laten zien wat je als werkgever te bieden hebt, zowel op merkwaarde als op inhoud. Met RMA breng je deze content heel gericht naar deze doelgroep waarbij je kunt volgen en kunt zien wat wel en wat niet werkt.


De rode draad in dit verhaal? Het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt vereist een brede benadering met aandacht voor het verbeteren van de match tussen werkzoekenden en werkgevers. Experimenteer met verschillende strategieën; er zijn voldoende kansen voor recruitment, maar wat vooral belangrijk is dat we anders gaan kijken naar arbeid dan hoe we het altijd deden.


Hoe verleid je kandidaten om toch te bewegen? We vertellen je er graag meer over in deze video.

Comentários


bottom of page